Front Page

Front Page

Spolek Alumni Scientiae Bohemicae z.s., ve volném překladu „absolventi české vědy,“ se zabývá prací s nadanými studenty, zejména v navazování kontaktů se zahraničními a tuzemskými institucemi a jejich dalším profesním růstem. Kolektiv lidí kolem spolku nadále vytváří tvůrčí platformu a inkubátor pro zajímavé projekty ať už odborného nebo vědecko-popularizačního charakteru.